OSOBNOST KLUBU

Diskuze o klubových věcech (klubové karty, samolepky, sponzorství, ...).
Discussion about club things (club cards, labels, sponzoring, ...).

OSOBNOST KLUBU

Postby Čambrla » 10.06.2018 19:00

Členům, přítomným na minisrazu "přivítání jara s kiou" v Mostě dne 24.4.2010, byl přednesen PR managerem následující příspěvek. Současně byla přítomným oceněným členům předána vlaječka "osobnost klubu".

Jsou lidé, kteří vstoupili do našich řad pouze za účelem získání informací z našeho fora. Jsou členové, kteří se na forum přihlásí výjimečně a vykazují minimální činnost. Ale jsou i členové, kteří se iniciativně zapojují do komunikace na foru, organizují srazy, jednají se třetími osobami či vykazují další činnost ve prospěch klubu a jeho členů. Osobně si myslím, že po dvou a půl letém fungování klubu nastal čas takové lidi ocenit. Lidi, kteří nehledí na čas, kteří nehledí na svůj prospěch, ale naopak se snaží vše dělat ve prospěch ostatních členů. V zaměstnání se takovým lidem zvedají osobní příplatky, dávají se jim odměny. Něco takového v možnostech našeho klubu není. Domnívám se však, že morálně tyto členy ale ohodnotit můžeme. Proto jsem se rozhodnul po konzultaci se snikem a Bedou udělovat jednou za rok výrazně se angažujícím členům našeho klubu titul PR Managera a zástupce pro klubové záležitosti – „osobnost klubu“. Mám představu, že jednou za rok by se maximálně 3 lidem mohlo (ale taky nemuselo) udělit toto uznání. O udělení by rozhodli na návrh PR Managera moderátoři fora, administrátor a PR Manager. Kritériem pro udělení uznání by byla výrazná angažovanost člena v činnosti klubu, tedy nejen angažovanost na foru, ale i angažovanost v dalších oblastech činnosti klubu, jako např. organizování srazů a minisrazů, jednání s případnými obchodními partnery klubu, zviditelňování klubu v očích veřejnosti.

Protože klub, jak jsem již zmínil, existuje zhruba dva a půl roku, rozhodnul jsem se napoprvé udělit hned 7 titulů „osobnost klubu“. Protože toto mé vystoupení mělo být takovým malým překvapením pro členy a hlavně účastníky tohoto srazu v Mostě, konzultoval jsem nominace pouze se snikem a dal ke stanovisku i Bedovi. Ale myslím si, že nominaci členů vy všichni přijmete velice pozitivně, protože se jedná o členy, kteří se výrazným způsobem podepsali a podepisují na činnosti klubu a fora.

A nyní k nominaci a udělení titulu „osobnost klubu“:

Beda – Tomáš Smetana
zakladatel klubu, administrátor diskusního fóra
Tomáš založil klub a administruje stránky diskusního fora. Do doby jmenování PR Managara organizoval republikové srazy. Zajišťoval a nadále zajišťuje tvorbu a distribuci klubových předmětů, jako triček, samolepek apod. Jednal s Kia Motors CZ a dalšími subjekty. Je výraznou osobou, která nadále ovlivňuje chod fóra a činnost klubu.

Vlafi – Vlastimil Fišer
zakladatel klubu, moderátor diskusního fóra
Vlastik se výrazným způsobem podepsal na založení klubu. Dlouhodobě patřil k velice aktivním členům na fóru a na podobě tohoto fóra se jako moderátor významně podílel. Pořádal nebo spolupořádal republikové srazy, jednal se zástupci Kia Motors CZ a prodejci. I přesto, že se v současné době nemůže věnovat činnosti klubu, je velkou postavou, která si uznání rovněž plně zaslouží.

snike – Radomír Hrdlička
moderátor klubu
Radek významným, nepřehlédnutelným způsobem moderuje fórum klubu. Je člověkem, který odpovídá na většinu dotazů, zejména technického charakteru. Spolupodílí se na organizování republikových srazů, organizuje minisrazy. Pokud mu to možnosti dovolí, aktivně se účastní řady akcí. Zabezpečuje tvorbu a distribuci klubových předmětů. Jedná se zástupci prodejců i se zástupci Kia Motors CZ. Řada členů se na něj obrací i ve věcech nesouvisejících s činností klubu, přesto se každému vždy snaží vyhovět, pomoci. Významně zviditelňuje náš klub.

Jakub – Jakub Lebeda
moderátor klubu
Jakub je člověkem, který má významný podíl na podobě diskusního fóra. Je člověkem, který dělá tu neviditelnou mravenčí práci v pozadí. Kromě toho se aktivně zapojuje do diskuse na foru. Angažoval se do programu na srazu v Sosnové. Rovněž Jakub je velice vstřícný ve snaze pomoci ostatním členům klubu, ať již na fóru, tak i osobně mimo něj.

Vladislav – Vladislav Bednář
moderátor klubu
Vladislav má velký podíl na moderování diskusního fóra, kde se rovněž aktivně zapojuje do diskuse. Vladislav je vstřícný k řešení problémů členů a jejich dotazům.

Myslím si, že právě moderátoři dlouhodobě působící na diskusním fóru jsou ti lidé, kteří si ocenění zaslouží v první řadě. Zejména v počátcích klubu měli výrazný podíl na jeho dalším vývoji, na jeho tváři. Díky nim má fórum tu podobu, co má. Ovšem nutno konstatovat, že tvář fóra a činnost klubu výrazně ovlivňuje i několik desítek dalších členů, kteří iniciativně komunikují na fóru, účastní se srazů nebo je dokonce organizují, snaží se udělat něco navíc pro ostatní členy klubu. Dnes stanovená kritéria, která budou v budoucnu směrodatná pro udělení titulu, prakticky splňuje hned několik z nich, nicméně výrazně vynikají dva, kterým tento titul také velice rád uděluji.

mbiron – Josef Balcar
VIP člen
Pepa patří mezi členy, kteří se významně podílejí na diskusním foru. Vzpomínám si, jak tvrdě se hlásil o to, aby mohl zorganizovat říjnový sraz v Mostu. Je i organizátorem dnešního srazu. Velice se angažuje i na poli tvorby a distribuce klubových předmětů, jako triček a v současné době i vlaječek klubu. Spolupracuje s prodejci i dalšími subjekty. Rovněž patří mezi lidi, kteří se snaží zviditelňovat náš klub.

Blackdeath – Pavel Jirkovský
VIP člen
Pavel se zapojuje průběžně do diskuse na foru. Je velice aktivní v organizování či spoluorganizování minisrazů. Spolupracuje s prodejci i dalšími subjekty a patří mezi ty, kteří se snaží zviditelňovat náš klub. Je vstřícný i k ostatním členům radou a pomocí. Pozitivně byla hodnocena jeho nabídka společně s dalším členem klubu na výrobu krytu motoru.


Dne 4.6.2011 získali ocenění Osobnost klubu:

slava - Vítězslav Špringer
VIP člen
Nikdo mu neřekne na srazu jinak než "Sláva", ani já doposud neznal jeho reálné jméno a to se podílel na organizaci několika srazů, je ochotný pomoci, podílí se na diskuzi na klubu a hledání nových obchodních partnerů.

aiwak - Jiří Masopust
VIP člen
Aktivní člen fóra ochotný organizovat srazy našeho klubu. Vstřícní k ostatním členům klubu.


Dne 12.6.2011 získali ocenění Osobnost klubu:

Čambrla - Leo Herman
PR manager (odstupující)
Leo se významně zasloužil o pozvednutí úrovně našeho Kia klubu a jeho chápání druhými stranami jako spolku okolo značky :kia: Za jeho působnosti klub získal několik nových partnerů, zlepšil spolupráci s KMCZ a se stávajícími partnery klubu. Leo se aktivně podílel či organizoval několik srazů, z velké části se i podílel na programu srazu .. dovoluji si ho nazvat "hlavním bavičem". Taktéž vykonával spousty jiných klubových činností, jako byla distribuce klubových a členských karet, trik, vlaječek, samolepek a dalších věcí.Dne 15.1.2012 získali ocenění Osobnost klubu:

Nalim2- Milan Smejkal
Klubový nadšenec a hlavně aktivní kameraman z většiny srazů. Odhodlaně a i na úkor svého volného času se věnuje záznamu toho nejlepšího ze srazů pořádaných Kia-club.org.Dne 17.3.2014 získali ocenění Osobnost klubu:

vít - Vít Pěkný
Za příkladnou spolupráci a podporu mezi našim klubem a Kia Motors Czech.Dne 7.5.2016 získali ocenění Osobnost klubu:

Androgerman - Petr Němeček
Za poskytování technické podpory všem :kia: vlastníkům mobilu.Dne 2.6.2018 získali ocenění Osobnost klubu:

Jenda1 - Jan Andreas
Za záslužnou činnost vykonanou pro náš klub.Každý z oceněných obdržel resp. obdrží vlaječku

osobnost.jpg


Nepřítomným oceněným členům bude vlaječka předána při nejbližší vhodné příležitosti.

Myslím, že se všichni shodneme na konstatování, že činnosti těchto členů je potřeba si vážit a že udělení titulu „osobnost klubu“ je oprávněné uznání jejich práce.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Beda on 10.06.2018 19:00, edited 5 times in total.
Reason: Aktualizoval Beda
cambrla@centrum.cz
User avatar
Čambrla Male
KIA Family
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
 
Posts: 1980  Topics: 47
Joined: 14.12.2008
Location: okr. Benešov  Czech Republic (cz)
Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1)
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (17)

Kia cee'd GT II (2013)
100000 km @ 8.0 l/100km

  • Finanční podpora Kia-Club.org
    CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010
    SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


 

Return to Klubová sekce / Club section

Who is online

Users browsing this forum: No registered users